Betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt av: salg av kurs, workshops, varer og tjenester (produkter) gjennom YogaHaven til elever og forbrukere som handler over nettet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Oppdatert 9. juni 2021

Påmeldingsbetingelser

Medlemskap, kurs og utdannelser:

Ditt kjøp av medlemskap, kurs og utdannelser er bindende, med 14 dagers angrerett. Bruk av angrerett medfører et administrasjonsgebyr på kr 300,-.
Ved påmelding til spesifikt kurs a 6-9 ukers varighet gjelder følgende: Melder du deg av mindre enn 14 dager før kursoppstart refunderes ikke kursavgiften uansett grunn, bortsett fra skriftlig legeerklæring, da refunderes i såfall kursavgift minus administrasjonsgebyr på kr 300. Dersom avbestilling skjer etter at kurset har startet kan du få lov til å bytte til et annet kurs.

Workshops, GongBad og Sacred Sound konsert:

påmelding/kjøp er bindende med følgende avbestillingsregler: Avmelding mindre enn 5 dager før eventet tar plass medfører ingen rett på refusjon, gitt du ikke er syk og har skriftlig legeerklæring. Da refunderes beløpet minus 30% av beløpet i administrasjonskostnad.  Melder du deg av mer enn 5 dager før, refunderes beløpet minus kr. 70 i banktransaksjonsavgift.

Fullt medlemskap og Online medlemskap:

Dette medlemskapet trekkes en gang i måneden, du bestemmer selv oppstartsdato når du kjøper og det løper til det blir oppsagt av kjøper (ingen binding, ingen innmeldingsavgift, to måneders oppsigelse) .

Refusjon:

dersom YogaHaven må avlyse kurs/workshop/GongBad/utdannelse refunderes det fulle beløp til kjøpers bankkonto.

Frysing av medlemskap:

Dersom du blir sykmeldt mer enn en uke, har du anledning til å fryse ditt medlemskap i minimum en måned til du er friskmeldt. Frys av medlemskap gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade med sykehusinnleggelse, hvor Medlemmet har vært ute av stand til å ta kontakt med YogaHaven på et tidligere tidspunkt. Dette må kunne dokumenteres med f.eks. bekreftelse fra lege/sykehus. Maks godskrivelse er tre (3) måneder tilbake i tid.

Innsendt dokumentasjon vil bli makulert etter at frys-søknaden er behandlet, i henhold til GDPR (personvernforordningen).

Ved utløp av frys-perioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av Medlemsavtalen. Ønsker Medlemmet å avslutte medlemskapet underveis i frys-perioden gjelder to (2) måneders oppsigelsestid etter avsluttet frys-periode.

Søknad og dokumentasjon kan også leveres direkte hos YogaHaven.

Du må gi oss beskjed i rimelig tid på mail yogahaven@yogahaven.no.

Booking til klasse:

De klassene du ønsker å følge i studio eller Online via Zoom melder du deg på via timeplanen i bookingsystemet minst 40 minutter før start. Du kan også melde deg av klassen minst to timer før start. Har du kjøpt Drop-in og melder deg av mindre enn to timer før klassen starter, trekkes klippet.

Du får tilsendt en mail med link til Zoom-klassen du har meldt deg på i god tid før start. Hvis du ikke ser mailen i innboksen, sjekk spam. Mailen kommer fra booking@punchpass.com. Etter klassen har startet vil du ikke bli sluppet inn. Instruktøren underviser et stykke fra skjermen og ser ikke når nye ber om tilgang.

Generell informasjon/Nyhetsbrev:

Du får generell informasjon fra oss via Nyhetsbrev. Informasjon vedrørende selve bookingene får du fra bookingsystemet, Punchpass. Ved å kjøpe pass og signere Waiver godkjenner du å få mail fra oss. Du kan alltid melde deg av, hvis ønskelig. Sjekk SPAM dersom du savner informasjon.

Honnør-/studentrabatt

Er du student/honnør får du 10% rabatt på medlemskap og klippekort. Vil du bli medlem kjøper du passet som heter Honnør/student fullt medlemskap. Kjøper du klippekort er duselv ansvarlig for å benytte rabattkoden HONNØR/STUDENT.

Angrerett for varer

Angreretten for varer forutsetter at du senest innen 14 dager etter
at du mottar leveransen gir YH melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert YH i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til YH innen rimelig tid.
Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. YH har risikoen for
transporten tilbake til YH.

YH er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt
inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr,
oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager
etter at YH har mottatt produktet fra deg eller henteseddel eller
produktet er stilt til rådighet for oss.

Om du har handlet i vår YogaHaven butikk i Studio, har du ingen
angrerett/rett å heve kjøpet. Men du kan, i spesielle tilfeller få bytte
til andre varer med tilsvarende pris. Det gjelder ikke ved salgstilbud.

Force Majour

Kjøper kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Det vil si at YogaHaven fritas for ansvar dersom forhold vi ikke har kontroll over inntreffer, som feks. Covid 19 og smittevern.

1. Parter

Selger er: YogaHaven AS heretter kalt YH. Kjelsåsveien 160 B, 0491 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: NO 923 183 310, telefon: 90990810, Epost: yogahaven@yogahaven.no.
Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). YH er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

Når YH mottar din bestilling, vil vi bekrefte din ordre og automatisk sende deg en ordrebekreftelse.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Om det er avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelse, så anses det som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så fremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken/bookingsystemet

YH tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter/tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/kurs er fulltegnet. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er inkludert mva og miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, administrasjon m.m.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) eller fra din ”konto” som kan opprettes gjennom vår hjemmeside. Kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.

6. Levering og forsinkelser

Produktene leveres på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.
YH har risikoen for fysiske produkter inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Ordre som er gjort med Visa og Mastercard, kan ikke splittes, de må sendes komplett når alle varene har kommet på vårt lager.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen rimelig tid etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, gjerne med foto.

YH vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. BY vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

8. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Om du ønsker å reklamere på kurs eller tjenester, går ikke dette under samme rettigheter som ved fysiske produkter.

9. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp ved netthandel.
Angreretten gjelder ikke for påmelding til kurs, YogaEntusiast, drop-in, workshops og GongBad:

10. Personopplysninger

YH behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I noen tilfeller kan YH også behandle personopplysninger til andre formål, for eksempel å sende deg – nyhetsbrev, informasjon om tilbud etc. – dette gjøres kun når du har samtykket til det.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • Du har samtykket i utleveringen, eller
  • Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • I lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Få inspirasjon, tilbud og nyheter om våre yoga og pilates kurs, workshops, Gongbad, massasje / kroppsbehandlinger! Du kan melde deg av når som helst.
YogaHaven AS
© 2021 Yogahaven - Levert av Weinvent

Bli medlem

Få ubegrenset tilgang til alle klasser