Hjem » BLOGG

Vi inngår samarbeid med Frisklivssentralen, Bydel Nordre Aker, og ME-foreningen Oslo/Akershus!

YogaHaven samarbeider med Frisklivssentralen Bydel Nordre Aker!

Trenger du hjelp for å komme igang med fysisk aktivitet?
Ta kontakt med din fastlege og be om en «Frisklivsresept» eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen:
Les mer om Frisklivssentralen her:
Gjennom vårt samarbeid, kan du som trener på Frisklivssentralen bli med på en gratis introduksjonstime med MediYoga hos oss på YogaHaven. Forskningsbasert, terapeutisk yoga, som passer for absolutt alle.
Du kan også sitte på stol om du ønsker det. Rolige øvelser, som gjøres i takt med din pust. Vi avslutter med meditasjon, dyp avspenning og hvile.
Første mulighet er torsdag 5. mars kl. 09.45-10.45. Påmelding til frisklivssentralen@bna.oslo.kommune.no

YogaHaven inngår samarbeid med ME-foreningen Oslo/Akershus!

MediYoga for deg med ME
-lukket gruppe

I samarbeid med ME foreningen Oslo og Akershus kan du som medlem av foreningen følge et tilrettelagt kurs. Forskning viser god effekt på mange av de plagene, som ME pasienter ofte får, som følge av å være syk over tid: stress, uro, angst, depresjon, søvn, hodepine/migrene, smerter i rygg, hofter, skuldre og nakke og lignende.
MediYoga (medisinsk yoga) er forskningsbasert, terapeutisk yoga utviklet i samarbeid med helsevesenet i Sverige. MediYoga brukes i dag på sykehus og rehabiliteringssenter i hele landet, både som forbyggende og støttende behandling, men også som et ledd i rehabilitering. Vår erfaring er at kunder opplever blant annet økt toleranse for stimuli, mindre smerter, økt mestringsfølelse, mer energi, glede og bedre søvn.  
MediYoga passer for alle! Om du ønsker det, kan du også sitte på stol. 
Svært enkle og rolige øvelser, som gjøres i takt med din pust. Tilpasses hver enkelt, akkurat der du er i dag.

Vi starter alltid med avspenning og avslutter med meditasjon, dyp hvile og ro.

Instruktør er Helene Fløtre, MediYoga lærer og terapeut trainee.

Pris: kr. 800.- for et 8 ukers kurs à 75 min.
Oppstart torsdag 19. mars kl. 12:45-14:00 (ikke uke 15/påsken)
Inkluderer tilgang til MediYoga Play hvor du får alle program, avspenninger og meditasjoner tilgjengelig (verdi kr 349 for 4 måneder).

MediYoga – når livet er litt for tøft

-Stress, høye krav, fysisk inaktivitet, traumer/kritiske livshendelser og alkohol/rus-forbruk øker risikoen for å utvikle en psykisk lidelse-

 

Mange er vi som har kjent at livet i perioder er litt for tøft og at det ikke alltid er like lett å få den hjelpen man trenger av helsevesenet. Det er ofte veldig lang ventetid for å komme til hos psykolog/psykiater/DPS, og det er veldig dyrt om man ønsker å gå privat. Om lag halvparten av den norske befolkningen (litt flere kvinner enn menn) får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. De vanligste lidelsene er angst og depresjon (Fakta om psykiske lidelser, Norsk Psykologforening). Ifølge Folkehelseinstituttet er psykiske plager det viktigste helseproblemet blant barn og unge. Behandlingen av psykiske sykdommer og plager varierer med type lidelse og graden av plager. Søvnproblemer, livskriser, miste jobben, død i nær familie, sykdom, bli ranet på gata, samlivsbrudd, konkurs, dårlig relasjon til eksmann/kone og sjef eller kolleger øker også risikoen for psykiske lidelser. Altså det både du og jeg sikkert minst en gang i livet kommer til å møte på og stå i.

Å slite psykisk handler mye om en kropp og et sinn som på en eller annen måte er blitt overbelastet over tid eller på grunn av en alvorlig akutt situasjon som har oppstått. Ved belastning over tid er det ikke alltid like lett å merke det, overbelastningen kommer snikende på deg fordi kroppen vår er så utrolig god på å tilpasse seg.

Forskning viser vei

Det å finne ro i en slik stresset kropp kan være nyttig. Pusten sammen med rolige bevegelser i oppmerksom tilstedeværelse er en vei til slik ro. Yoga og meditasjon har derfor i en rekke studier vist seg å være effektivt mot plager som stress, søvnproblemer, angst og depresjon. I studien «Medical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: A Randomized Controlled Trial» viste MediYoga seg å være en effektiv behandling for å redusere stress og angst hos pasienter med stress-relaterte symptomer i primær helsetjenesten (Köhn et al 2013).

Ofte setter stress seg i ryggen også. MediYoga var den mest kostnadseffektive metoden mot ryggsmerter sammelignet med trening hos fysioterapeut og råd gitt av ryggspesialist (Nylund K., Hagberg J., Aboagye E., Lohela Karlsson M., Jensen I. Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär. Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2013.). Ved DPS Vestfold, Psykiatrisk allmennpoliklinikk, i Sandefjord har psykiatrisk sykepleier og MediYoga Terapeut Hege Storhaug undervist MediYoga i gruppe for 60 pasienter over 4 år. Med evalueringsskjemaer før og etter 12 ukers intervensjon viser det seg at pasientene opplever bedre pust, mindre svimmelhet og depresjon. Pasientene har gjerne angst-problematikk (panikklidelse, ocd-lidelse, sosial fobi, generalisert angst) ofte samtidig med depresjon og andre komorbide tilstander (ref. Mediyoga International, 2019).

 

Du er ikke alene

MediYoga er også grunnen til at jeg og flere av mine kolleger er tilbake i jobb etter å ha møtt veggen på en eller annen måte. MediYoga har lært meg å lytte og ta hensyn til meg selv, til å forstå meg selv bedre. Jeg har blitt en mye bedre mor, partner, datter, venninne og kollega – og ikke minst; jeg har blitt glad i meg selv. Fyker ikke i taket for hver minste lille ting, beholder mye mer roen når det koker rundt meg, skjønner når strikken er strukket litt vel langt og stopper opp og henter meg inn igjen. Har til og med lært meg å hvile 🙂

 

Våre timer

Hos oss på YogaHaven har vi flere typer MediYoga timer å velge mellom. Nivå 1 er for deg som er sliten eller syk, eller helt ny til MediYoga. Nivå 2 er for deg som har kommet deg opp igjen, men som fremdeles trenger å styrke nervesystemet, bedre balansen, eller som vil fortsette å forske på hvem du er? Selv om jeg anser meg selv for å være frisk nå, gjør jeg MediYoga for å forebygge og hente meg inn igjen. Lytte til hvor jeg er nå og hvor veien går videre.

Vi har også et eget kurs for deg som er utmattet og utbrent – et kurs som går i dybden og hvor du lærer hva det er som skjer i kroppen og hodet ved langvarig stress, slik at du forstår og kan gjøre deg nytte av de verktøyene du lærer.

Vi gjør MediYoga på deilige ullmatter, med gode, tunge tepper som vi bruker når vi hviler, puter og bolstere som gir støtte. Du kan til og med gjøre MediYoga på stol.

 

Håper vi sees på matta!

MediYoga – en vei til større innsikt og forståelse, hvile og restitusjon

Varm hilsen, Anne Siri, MediYoga lærer og terapeut

 

Hva er forskjellen på YogaTerapi og annen terapi?

Yogaterapi er anvendelsen av yogaens lære og praksis for å styrke enkeltpersoners evne til å bedre sin helse og velbefinnende

(International association of Yoga therapists (IAYT).

 

Forskjellen på Yogaterapi og andre terapiformer (psykolog, psykiater, psykoterapi, samtaleterapi) ligger i kroppstilnærmingen. Mange som over tid har gått til psykolog/samtaleterapi oppgir å savne et mer kroppsorientert fokus. De har fått økt kompetanse og erfaring i å tolke/håndtere helse med tanker og beskrivelser. Det har vært nyttig og godt å prate om alt det vonde som plager en, fått hjelp til å sortere og lære mestringsmetoder og verktøy, forstå og jobbe med tilgivelse og/eller aksept. Men mange opplever at symptomene sitter i kroppen.

Kropp og sinn henger sammen

Det er mange tilstander der kropp og sinn henger tett sammen- psykosomatiske lidelser, stress- og utbrenthet, sorg, smertetilstander, søvn-problematikk mm. Det hjelper ikke hvor mye man snakker om «det», kroppen reagerer like fullt. Mange opplever også å ikke ha helt kontakt med kroppen, man er som et hode uten kropp. Og man klarer kanskje ikke å sette navn på de ulike følelsene som er i kroppen. Som hos psykologen jobber vi i yogaen med å frigjøre oss fra tankens kraft og å tåle bedre følelsene vi bærer på og som gjerne trigges og dukker opp i ulike situasjoner og møter. Men i yogaen jobber vi med dette uten å nødvendigvis snakke om det. I stedet bruker vi bevegelse, pust, fokus, økt bevissthet og avspenningsteknikker.

Yogaen hjelper oss å redusere reaktiv adferd (der vi går fra 0-100 på 1/10 sekund) til å få tid på oss til å kjenne etter om det er god grunn til å reagere før vi eventuelt reagerer. Vi blir bedre kjent med oss selv, vår egen kropp og våre reaksjonsmønstre. Etter hvert vil vi evne å lytte til både kropp og sinn i stedet for å være en slave av kropp og sinn. Yogapraksisen bidrar også til å øke vårt toleransevindu, slik at vi blir mindre sårbare for stress og triggere, og bedre kjent med våre grenser og behov.

For å bedre kroppsbevissthet og integrere den somatiske (fysiske) opplevelsen i livet arbeider vi i Yogaterapi med med pust og puste-øvelser, meditasjon, teknikker som kropps-skanning og yoga nidra (dybde avspenning), samt ulike yogastillinger og håndposisjoner. Pusteøvelser og meditasjon er viktige ingredienser for å redusere tankekjør og roe ned en kropp i alarmberedskap (stress), yogaøvelser og avspenning er viktige ingredienser for å komme i kontakt med kroppen og redusere det stresset som kroppen bærer på. Så lenge kroppen er i alarmmodus er det vanskelig å gjøre endring. Når kroppen (og hjernen) skjønner at det ikke er fare på ferde så blir den også mer mottagelig for endring! Med yogiske teknikker lærer vi hjernen nye mønstre, slik at vi kan gi slipp på gamle tankemønstre som er uheldige for oss og opprette nye og hensiktsmessige mønstre.

Det yogiske perspektiv

Yoga i sin opprinnelse er en helhetlig filosofi- og betyr «forening». Forening av kropp og sinn. I det yogiske perspektivet er vi mennesker (samt dyr og planter) energivesener. Med denne kunnskapen som utgangspunkt oppstår uhelse og sykdom fordi vår flyt av energi er nedsatt, slik at visse funksjoner i kropp og sinn ikke fungerer optimalt. Dette skjer ettersom livet går sin gang- hendelser og opplevelser setter spor i kropp, sinn og energi. Etter mange år kan dette manifestere seg som sykdom/nedsatt helse. Dette skiller seg ikke vesentlig fra kunnskapen i vestlig medisin, der mye forskning nå viser sammenheng mellom for eksempel hendelser i barneårene som manifesterer seg som sykdom, uhelse eller uheldige adferdsmønstre i ungdom eller voksen alder. Med yoga som terapi behandler vi derfor ikke symptomene direkte, men stimulerer kroppen til selv å øke sirkulasjonen av energi der det lenge har vært ubalanse, for på den måten å ivareta og styrke din helse best mulig. Du guides inn i en eller flere øvelser; både pust, bevegelse og meditasjon, som vil kunne gi deg bedre sirkulasjon både fysisk og energetisk. Dette bidrar til økt velvære, dypere selvinnsikt og bedre helse. Yogaterapi kan derfor egne seg godt som supplerende trening ved både fysiske, emosjonelle, psykiske og spirituelle utfordringer.

Supplement til medisinsk behandling

Vi opplever at stadig flere behandlere som leger, psykologer og fysioterapeuter anbefaler sine kunder å supplere sin behandling med MediYoga. Vi har god erfaring med å samarbeide tverrfaglig, og opplever at svært mange får gode resultater av denne typen samarbeid. (Du skal selvsagt aldri avbryte annen behandling eller medisinering for å starte med yoga.)

Hos en av våre MediYogaTerapeuter kan du få individuelt tilpasset program med tilgang til MediYoga Play – en enkel app med mange ulike yogaprogram, korte meditasjoner, avspenning, pusteøvelser mm, slik at du hver dag kan gjøre noe som er godt og helbredende for hele deg!

Vi tilbyr både hjemmebesøk og en-en timer på senteret.

Våre MediYoga Terapeuter er Frida Storholt, Anne Siri Langelandsvik og Helene Fløtre (trainee). Vi har alle fordypning i Stress&Utbrenthet og mye egen erfaring med å bruke MediYoga som et verktøy for bedre helse og balanse i livet.

Du kan booke time med en av oss ved å sende mail til: fornavn@yogahaven.no

Invester i deg selv!

Møt YogaHaven AS – bli kjent med gjengen bak

YogaHaven ble egentlig skapt for flere år siden og er mer enn et yogasenter. Flere yogier med samme visjon; Anne Siri Langelandsvik, Karine Finne, Helene Fløtre, Knut Einar Wold og Frida Storholt er likeverdige medeiere i YogaHaven AS.

En gjeng med engasjerte grunderdamer møttes «tilfeldigvis» i Anne Siri sitt yogastudio på Tåsen for noen år siden. Det viste seg at vi alle bar på samme drøm: la oss skape et senter der alle som elsker og/eller trenger yoga og gode behandlingsformer kan finne alt under et tak. La oss skape et sted for lokalområdet der det er åpen dør og høy takhøyde, slik at man kan stikke innom og ta en kopp te, skravle eller sitte i stillhet i et fellesskap som er preget av energi og vennlighet. La oss skape det senteret vi selv trengte, da vi gikk på en smell.

Vi er nemlig 4 sterke damer med et par ting til felles. Vi har alle gått på en smell og opplevd hva utmattelse/utbrenthet gjør med kropp og sinn. Vi har alle investert mye tid og penger på å komme oss opp og videre, til et liv som er preget av overskudd, livsglede og god helse. På hver vår vei har vi funnet mange nøkler til helse. Det er ikke bare en fasit som passer for alle.

Det som er sikkert, er at det er vanskelig å finne fram i jungelen av tilbud. Og det er vanskelig og slitsomt, når kroppen har kollapset og hodet er fullt av tåke. Til sammen kan vi vel si at vi har prøvd det meste som tilbys av konvensjonelle og alternative behandlingsformer… og det er ikke alt vi vil anbefale videre 😊 Hos oss vil vi tilby noen av de nøklene som vi ut ifra både erfaring og forskning vet fungerer for de som trenger å skape en endring i sin helse og livssituasjon. Vi har alle opplevd den kraftfulle effekten av yoga som medisin og erfart at av alle de tiltak vi har testet er yoga den mest komplette og effektive. Er det en ting som er viktig for å skape en endring i eget liv, er det jo å finne noe som gir glede, noe som motiverer til å gjøre litt innsats selv! Nå er vi alle mer enn oppe og går etter hver våre smeller, vi har valgt å investere i å leve livet så godt som det bare er mulig, og se hvor langt vi kan nå. Hver for oss er vi ressurssterke og selvstendige damer- sammen er vi dynamitt 😀

Vi er skjønt enige om at det må da være mer effektivt, mer morsomt og bedre for kundene våre at vi slår oss sammen, enn å sitte på hver vår tue med hvert vårt foretak. Vi er jo grundere alle sammen og driver hver våre bedrifter innen yoga og helhetlig helse. Vår formelle kompetanse totalt sett er bred og sterk. Våre personlige erfaringer og egenskaper danner et solid fundament som gjør oss sterkere enn vi er hver for oss. Det eneste vi ønsket oss før vårt AS ble skapt, var en samarbeidspartner til med enda mer kompetanse innen forretningsutvikling, branding og finans. En som kunne både business, yoga og coaching, og som også hadde en visjon om å bidra til en litt bedre verden. Det skulle ta litt tid, men sistemann i vår bukett kom servert på oppløpssiden, Knut Einar Wold var partneren vi trengte! Vår bukett av et aksjeselskap er nå komplett med alt vi kan ønske oss av kompetanse, trygghet og ikke minst moro! Vi har skapt den arbeidsplassen vi selv har drømt om- en arbeidsplass med stor arbeidsglede, mye motivasjon, fleksibilitet og push til å stadig utvikle oss. Vår YogaHave er skapt av omtanke og engasjement for oss selv, hverandre og samfunnet.

Da vi vokste ut av lokalene på Tåsen begynte jakten på nye lokaler, og nå er endelig brikkene på plass. Lokalene på Stilltorget/Frysja er akkurat så store, lyse og innbydende som vi ønsket oss. Her gleder vi oss til å ta imot alle våre «gamle» kjente elever og mange nye! Og ikke minst gleder vi oss til å presentere våre lærere og samarbeidspartnere. Det kommer mer informasjon om disse flotte medarbeiderne våre veldig snart! Du kan lese mer om hver av oss på hjemmesiden vår hvis du ønsker å bli bedre kjent med oss, og hvis du følger oss på facebook vil du også snart finne en liten videohilsen fra hver av oss😊

Invester i deg selv du også- vi lover at du ikke vil angre!

Hjertelig hilsen oss i YogaHaven,

Helene, Karine, Knut Einar, Anne Siri og Frida

Velkommen til Yogahaven

Endelig har vi nå fått på plass YogaHavens hjemmeside også. Ting tar tid, men så blir det bra også da synes vi, og vi kan derfor med stolthet og glede invitere deg inn til oss på alt det spennende, deilige nærende og utviklende vi tilbyr. Vi ønsker å skape et rom, en hage med høy himmel, en trygg havn å hvile i. Akkurat slik navnet indikerer. Alle vi som er en del av YogaHavens instruktører, lærere, terapeuter og coacher er voksne mennesker med levde liv, masse erfaring og kunnskap for å lose deg trygt videre i det du står i, om det dreier seg om det kroppslige, emosjonelle eller spirituelle. Litt mer klinisk kan vi selvfølgelig også bruke ordene fysiske og psykiske, men når det gjelder hvem vi er og hvor vi kommer fra og skal til, hvem jeg vil være og hva er meningen med livet, så beveger vi oss ut der det kliniske blir for snevert. I dette feltet, i dette rommet er det YogaHaven også beveger seg. Vi ønsker å skape en bro mellom alle de delene av det vi mennesker er slik at vi kan få øye på, oppdage, oss selv på en ny måte og så vokse inn i hele den vi er ment å være. Da er det så mye lettere å ta plass, slippe taket, puste, hvile og føle seg trygg. Men husk at veien blir til mens vi går. Vi øver og øver og kommer stadig nærmere alle sammen. Så vær tålmodige og hjertelige mot deg selv og andre. Vi har alle vår unike reise gjennom dette landskapet. Vi gleder oss til å se deg.

Velkommen!