Anatomy trains in motion

Ny dato kommer!

Anatomy trains in motion

Ny dato kommer!
Påmelding:

Anatomy trains in motion med Bergen Bodywork – utsatt grunnet Covid-19, ny dato kommer!

Et bindevevs-kroppskart for bevegelse!

«Anatomy trains in motion» er et kurs fylt med funksjonell anatomi, bevegelses-relevant informasjon og praktiske applikasjoner som ikke bare høres bra ut på papiret, men som også fungerer veldig godt i det virkelige liv.

I kjernen av kurset er bindevevs-linjene/meridianene. Å forstå linjenes anatomi, hvordan de fungerer, de sansemotoriske egenskapene og forholdene er uvurderlig ved kropps-lesning, korrekt bevegelse, planlegging av klasser og læring. Ja, bindevevslinjene er så mye mer enn «linjer» som kan legges oppå øvelser.

De grunnleggende hendelsene som skal til for å gå, eller sagt på en annen måte, de nødvendige bevegelsene for å engasjere bindevevslinjene effektivt i gange, er et tema som går som en rød tråd i løpet av disse tre dagene.

All teori blir «oversatt» til bevegelse med mange øvelser, funksjonelle sekvenser og en spesifikt designet Anatomy trains in Motion-klasse.

 

Engelsk tekst

ANATOMY TRAINS IN MOTION
-A Myofascial bodymap for movement-

Anatomy Trains in Motion is filled with functional anatomy, movement relevant information and practical applications that not only sound good on paper, but also work well in real life.

At the heart of the course are the myofascial meridians. Understanding the lines’ integral anatomy, workings, sensory qualities and relationships are invaluable for body reading, clear movement intention, lesson planning and teaching. Yes, myofascial meridians are so much more than ‘lines’ that can be ‘superimposed’ onto exercises!

The essential events of walking, or said differently, the necessary motions for engaging myofascial meridians efficiently in gait, are a theme that runs throughout the 3 days.

All of the theory is “translated” into movement with lots of exercises, functional sequences and a specifically designed Anatomy Trains in Motion lesson.

If you love integral anatomy and want to gain an extensive understanding of the Anatomy Trains body map through movement, this course is for you.

Duration: 3 days/21 hours.
Prerequisite: Movement or bodywork certification.
Certificate: Certificate of participation.

 

CLOSER LOOK AT THE MAIN COURSE CONTENT

Anatomy Trains Body Map In the Body Map section of the course we will discuss Anatomy Trains as a practical guide for movement teachers.

Myofascial Meridians in Motion

The first four Myofascial Meridians are discussed and explored in detail, with the Arm and Functional Lines layered in. An overview of the Deep Front Line and practical applications is also included:

– Superficial Back Line. oIncluded: Back Arm Lines.
– Superficial Front Line. oIncluded: Front Arm Lines.
– Lateral Line.
– Spiral Line. oIncluded: Functional Lines.
– Deep Front Line.

The main goals are:
– Know the myofascial components of each meridian.
– Experience each line in motion.
– Get a sense of each meridian’s sensory qualities.
– Recognize their influence on postural and movement patterns. – – Understand their interconnected nature.

The base teaching structure is as follows:
– Each meridian is experienced with a specifically sequenced exercise selection.
– Each meridian’s myofascial anatomy is discussed and practical applications included.
– General postural, movement and training considerations are discussed.

Body Reading
Body Reading revolves around holistic postural and movement evaluation. You are training your eyes to recognize structural relationships and corresponding patterns in the myofascial meridians.

Essential Events
Essential events are key joint actions for walking that engage the lines most efficiently. In other words, essential events facilitate the freedom of movement that allows you walk with ease; therefore they will be discussed during the course and incorporated in practise.

Anatomy Trains in Motion Lesson
The course starts and finishes with a seamless movement class comprising purposefully sequenced exercises in which:
– Each myofascial meridian is focused on with clear intention.
– Essential movement events are improved.
– Myofascial training techniques are incorporated

 

Sponsor Norway: 

Bergen Body Work As
Contact: Therese Hansen

E-mail: post@bergenbodywork.no

Cellphone: +4791 750 867

Cancelation policy:
– Cancelation with less than three months prior to the workshop; No refund of deposit. Deposit: 2000 Nok.
– Cancelation less than 6 weeks prior to the workshop. No refund of course fee.
*If the course get canceled by organizer do to situations as Covid-19 or other emergency. Attendance get full refund of investment.
Registration fee: 200 Nok

Early Bird fee before 31.08.20: 5950 Nok

Late registration after 31.08.20: 6500 Nok

 

Lærer:

Leanne Hahn, kurset holdes på engelsk.

Tid og sted:

Dato kommer! YogaHaven fredag kl. 13:00-20:00, lørda  kl. 09:00-17:00, søndag kl. 09:00-17:00

 

Flere tilbud

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Få inspirasjon, tilbud og nyheter om våre yoga og pilates kurs, workshops, Gongbad, massasje / kroppsbehandlinger! Du kan melde deg av når som helst.
YogaHaven AS
© 2021 Yogahaven - Levert av Weinvent

Bli medlem

Få ubegrenset tilgang til alle klasser