Fordypningskurs i skadefysiologi

– typiske skader og hvordan yoga kan benyttes til rehabilitering og forebygging

Fordypningskurs i skadefysiologi

– typiske skader og hvordan yoga kan benyttes til rehabilitering og forebygging
Påmelding:

Lørdag 12. mars kl. 11:30-17:30

med Erin

Kjøp billett >

Fordypningskurset i skadefysiologi vil gi deg kunnskap, både teoretisk og praktisk, om skadeanatomi, vevsreparasjons-prosessen, akutte og kroniske skader, og forskjellen på muskelsmerter og nervesmerter. Du vil lære om kroppens respons på en skade, fysiologien bak tilheling og hvordan yoga kan benyttes på en trygg måte som ledd i opptrening og rehabilitering. Fordypnings-kurset undervises på engelsk av Erin Koenig, og kvalifiserer for CE-timer ved Yoga Alliance.

Kurset består av fire tema, der hvert tema er delt inn i en forelesning-del og en aktiv praksis-del. Forelesningene vil inkludere læren om bløtvev, fascia (bindevev), de store musklene, bein  og sener rundt et ledd. Den aktive praksisen vil bestå av læring som bidrar til å styrke støttemuskler og hvordan du gjør modifikasjoner for å unngå forverring eller re-skade leddene.

I dette fordypningskurset vil vi diskutere vanlige skader og patologier for alle store ledd i kroppen. Hver modul vil begynne med bløtvev og skadeanatomi, inkludert vevs-reparasjonsprosessen, med fokus på et bestemt område av kroppen. Vi vil vurdere forskjellen mellom en akutt og kronisk skade, og hvordan vi kan fortelle forskjellen mellom muskelsmerter og nervesmerter.

Vi vil diskutere den grunnleggende anatomien til leddene vi fokuserer på den  dagen, og diskutere gode yogapraksiser for opptrening, samt modifisering av ulike yogastillinger og hvordan vi kan bruke yoga trygt i de ulike stadiene av opptrenings-perioden.

 

Tema 1, føtter, ankler og knær:

Patologiene (skadene) vi vil ta for oss er: pronasjon/supinasjon, plantar fascitt, forstuet ankel, avrevet leddbånd i kne, menisk  skader, Patellar Tendonitis, og ITB syndrom.

 

Tema 2, hofter, mage og nedre del av rygg/korsrygg:

Patologiene (skader) som vi vil se på er: piriformis syndrom, isjias, lordose, prolaps, bekkenbunn dysfunksjon, brokk, og diastase recti (skilte magemuskler).

 

Tema 3, resten av ryggen, nakke og skuldre:

skadene du vil lære om vil inkludere prolaps, skoliose, leddgikt, degenerativ platesykdom, kyfose, whiplash, frossen skulder, thorax utløpssyndrom og pec minor syndrom.

 

Tema 4, armene:

vi tar en kort gjennomgang av skulderen før vi går videre til albuene og håndleddene. Skadene vi vil diskutere er: Frozen Shoulder (gjennomgang), Golf-albue, Tennis-albue, og Carpal Tunnel Syndrom. Dette er en utmerket klasse for de som ønsker å lære å beskytte håndleddene sine i sin yoga  praksis, eller tillby modifikasjoner for studenter som trenger å gjøre det.

 

Yoga Alliance CE-timer, 6 timer

Ved å gjennomføre kurset kvalifiserer du for 6 CE-timer med Yoga Alliance for Yoga Instruktører, fordi du vil lære «i dybden anatomi», samt diskutere hvordan du kan støtte de elevene som er i rehabilitering/gjenopptrening.

 

For hvem:

Dette kurset henvender seg i første omgang til yoga og pilates lærere og andre som jobber med kropp og skader. Kurset er også åpent for yoga studenter, eller de som er interessert i å inkludere yoga som en del av  rehabiliteringsprosessen, og som ønsker å lære mer om hvordan man skal være aktiv i å håndtere sin smerte og komme seg fra skader.

 

Om instruktøren:

Erin Koenig har spesialisert seg på Injury, Sport og Connective Tissue Massage i 20 år, og er en  200 timers sertifisert yogainstruktør. Hun er lidenskapelig opptatt av å hjelpe folk med å komme seg trygt gjennom bruk av riktig posisjonering og  styrking, og har funnet at yoga er en utmerket treningsform for å støtte hennes massasje-kunder i deres rehabiliteringsprosess. Hun har undervist i klasser og workshops på massasjeskoler for massasjeterapeuter siden 2010. I 2015 begynte hun å undervise på  yogaskoler for yogainstruktører i lærerutdannings programmer.

Hun fyller klassene sine med sin humor og munterhet for å gjøre hver klasse unik, morsom  og lærerik.

Tid og sted:

YogaHaven kl. 10:00-16:00 15. januar 2022.

Kurset holdes på engelsk.

Pris:

kr. 1500,-, inkluderer utskrift av alt materiale som gjennomgås.

Engelsk tekst:

This workshop is focused on learning about the body’s response to an injury, the  physiology of healing, and how to SAFELY use yoga in your recovery process.

The workshop will be part lecture, part active practice. The lecture will consist of learning about soft tissue, fascia (connective tissue), the major muscles, bones and tendons around a joint. The active practice will consist of learning which poses can help strengthen the supporting muscles and how to do modifications to avoid aggravating or re-injuring your joints.

In this series, we will discuss common injuries and pathologies for every major joint in the body.

Each class will begin with soft tissue and injury anatomy, including the tissue repair process, then we will focus on a specific area of the body. We will review the difference between an acute and chronic injury, and how to tell the difference between muscle pain and nerve pain.

We will discuss the basic anatomy of the joints we are focusing on that day, and discuss good yoga practices for strengthening as well as modifications for poses during different stages of the recovery period.

 

Theme 1: Basics of injury physiology and connective tissue, the healing and recovering process and the benefits of using yoga in recovery and rehabilitation safely. Joints covered will be feet, ankles and knees. The pathologies (injuries) that we will cover will be: Fallen Arches, Plantar Fasciitis, Sprained/broken ankle, torn knee ligaments, meniscus injuries,  Patellar Tendonitis, and ITB Syndrome.

Theme 2: Basics of injury physiology and connective tissue, the healing and recovering process and the benefits of using yoga in recovery and rehabilitation safely. Areas covered in this class will be Hips, Abdomen, and Low Back. The rest of the spine will be covered in Class 3. The pathologies (injuries) that we will discuss will be: Piriformis Syndrome, Sciatica, Lordosis, Prolapsed/Herniated/Rupture discs, Pelvic Floor Dysfunction, Hernias, and Diastasis Recti.

Theme 3: Basics of injury physiology and connective tissue, the healing and recovering process and the benefits of using yoga in recovery and rehabilitation safely. In this class, we will finish talking about the spine, and discuss the neck and shoulders. The pathologies we will learn about will include: Prolapsed disc (review), Scoliosis, Arthritis, Degenerative Disc Disease, Kyphosis, Whiplash, Frozen Shoulder, Thoracic Outlet Syndrome, and Pec Minor Syndrome.

Theme 4: Basics of injury physiology and connective tissue, the healing and recovering process and the benefits of using yoga in recovery and rehabilitation safely. We finish off the series in the arms. There will be a short review of the shoulder before we move on to the elbows and wrists. The pathologies (injuries) we will discuss are: Frozen Shoulder (review), Golfer’s Elbow, Tennis Elbow, and Carpal Tunnel Syndrome. This is an excellent class for those who want to learn how to protect their wrists in their yoga practice, or offer modifications for students who need to do so.

For whom

This workshop is eligible for CE hours (6 hours if you complete all four classes) with Yoga Alliance for Yoga Instructors, as we will be learning more in depth anatomy as well as discussing how to support students who are in their recovery process. This workshop is also open to yoga students, or those who are interested in including yoga as part of their rehabilitation process, and wants to learn more about how to be active in managing their pain and recovering from injuries.

About the Instructor: Erin Koenig has been specializing in Injury, Sports and Connective Tissue Massage for 20 years, and is a 200 hour Certified Yoga Instructor. She is passionate about helping people recover safely through the use of correct positioning and strengthening, and has found yoga to be an excellent compliment for massage clients in their rehabilitation process. She has been teaching classes and workshops at both massage schools for massage therapists since 2010. In 2015 she began teaching at yoga schools for yoga instructors in their teacher training programs.

She infuses her classes with her humor and lightheartedness to make each class unique, fun and educational.

Flere tilbud

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Få inspirasjon, tilbud og nyheter om våre yoga og pilates kurs, workshops, Gongbad, massasje / kroppsbehandlinger! Du kan melde deg av når som helst.

YogaHaven AS
© 2022 Yogahaven - Levert av Weinvent

Bli medlem

Få ubegrenset tilgang til alle klasser