Hva er forskjellen på YogaTerapi og annen terapi?

Ubegrenset tilgang til Yoga & Pilates

Det er lett å melde seg inn, lett å holde praktis eller trening vedlike og lett å avslutte når du ønsker.

Yogaterapi

-Yogaterapi er anvendelsen av yogaens lære og praksis for å styrke enkeltpersoners evne til å bedre sin helse og velbefinnende-

Forskjellen på Yogaterapi og andre terapiformer (psykolog, psykiater, psykoterapi, samtaleterapi) ligger i kroppstilnærmingen. Mange som over tid har gått til psykolog/samtaleterapi oppgir å savne et mer kroppsorientert fokus. De har fått økt kompetanse og erfaring i å tolke/håndtere helse med tanker og beskrivelser. Det har vært nyttig og godt å prate om alt det vonde som plager en, fått hjelp til å sortere og lære mestringsmetoder og verktøy, forstå og jobbe med tilgivelse og/eller aksept. Men mange opplever at symptomene sitter i kroppen.

Kropp og sinn henger sammen

Det er mange tilstander der kropp og sinn henger tett sammen – blant annet psykosomatiske lidelser, stress- og utbrenthet, sorg, smertetilstander og søvn-problematikk. Det hjelper ikke hvor mye man snakker om «det», kroppen reagerer like fullt. Mange opplever også å ikke ha helt kontakt med kroppen, man er som et hode uten kropp. Og man klarer kanskje ikke å sette navn på de ulike følelsene som er i kroppen. Som hos psykologen jobber vi i yogaen med å frigjøre oss fra tankens kraft og å tåle bedre følelsene vi bærer på og som gjerne trigges og dukker opp i ulike situasjoner og møter. Men i yogaen jobber vi med dette uten å nødvendigvis snakke om det. I stedet bruker vi bevegelse, pust, fokus, økt bevissthet og avspenningsteknikker

Yogaen hjelper oss å redusere reaktiv adferd (der vi går fra 0-100 på 1/10 sekund) til å få tid på oss til å kjenne etter om det er god grunn til å reagere før vi eventuelt reagerer. Vi blir bedre kjent med oss selv, vår egen kropp og våre reaksjonsmønstre. Etter hvert vil vi evne å lytte til både kropp og sinn i stedet for å være en slave av kropp og sinn. Yogapraksisen bidrar også til å øke vårt toleransevindu, slik at vi blir mindre sårbare for stress og triggere, og bedre kjent med våre grenser og behov.

For å bedre kroppsbevissthet og integrere den somatiske (fysiske) opplevelsen i livet arbeider vi i Yogaterapi med pust og puste-øvelser, meditasjon, teknikker som kropps-skanning og yoga nidra (dybde avspenning), samt ulike yogastillinger og håndposisjoner. Pusteøvelser og meditasjon er viktige ingredienser for å redusere tankekjør og roe ned en kropp i alarmberedskap (stress), yogaøvelser og avspenning er også viktig for å komme i kontakt med kroppen og redusere det stresset som kroppen bærer på. Så lenge kroppen er i alarmmodus er det vanskelig å gjøre endring. Når kroppen (og hjernen) skjønner at det ikke er fare på ferde så blir den også mer mottagelig for endring! Med yogaterapi lærer vi hjernen nye mønstre, slik at vi kan gi slipp på gamle tankemønstre som er uheldige for oss og opprette nye og hensiktsmessige mønstre.

Det yogiske perspektiv

Yoga i sin opprinnelse er en helhetlig filosofi- og betyr «forening». Forening av kropp og sinn. I det yogiske perspektivet er vi mennesker (samt dyr og planter) energivesener. Med denne kunnskapen som utgangspunkt oppstår uhelse og sykdom fordi vår flyt av energi er nedsatt, slik at visse funksjoner i kropp og sinn ikke fungerer optimalt. Dette skjer ettersom livet går sin gang- hendelser og opplevelser setter spor i kropp, sinn og energi. Etter mange år kan dette manifestere seg som sykdom/nedsatt helse.

Dette skiller seg ikke vesentlig fra kunnskapen i vestlig medisin, der mye forskning nå viser sammenheng mellom for eksempel hendelser i barneårene som manifesterer seg som sykdom, uhelse eller uheldige adferdsmønstre i ungdom eller voksen alder. Med yogaterapi behandler vi derfor ikke symptomene direkte, men stimulerer kroppen til selv å øke sirkulasjonen av energi der det lenge har vært ubalanse, for på den måten å ivareta og styrke din helse best mulig. Du guides inn i en eller flere øvelser; både pust, bevegelse og meditasjon, som vil kunne gi deg bedre sirkulasjon både fysisk og energetisk. Dette bidrar til økt velvære, dypere selvinnsikt og bedre helse. Yogaterapi kan derfor egne seg godt som supplerende trening ved både fysiske, emosjonelle, psykiske og spirituelle utfordringer.

Supplement til medisinsk behandling

Vi opplever at stadig flere behandlere som leger, psykologer og fysioterapeuter anbefaler sine kunder å supplere sin behandling med MediYoga. Vi har god erfaring med å samarbeide tverrfaglig, og opplever at svært mange får gode resultater av denne typen samarbeid. (Du skal selvsagt aldri avbryte annen behandling eller medisinering for å starte med yogaterapi.)

Hos en av våre MediYoga Terapeuter kan du få individuelt tilpasset program med tilgang til MediYoga Play – en enkel app med mange ulike yogaprogram, korte meditasjoner, avspenning og pusteøvelser. Slik at du hver dag kan gjøre noe som er godt og helbredende for hele deg!

Vi tilbyr både hjemmebesøk og en-en timer på senteret.

Våre MediYoga Terapeuter er Frida Storholt, Anne Siri Langelandsvik og Helene Fløtre. Vi har alle fordypning i Stress & Utbrenthet og mye egen erfaring med å bruke MediYoga som et verktøy for bedre helse og balanse i livet.

Du kan booke time med en av oss ved å sende mail til:
Frida Storholt, Anne Siri Langelandsvik eller Helene Fløtre

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Få inspirasjon, tilbud og nyheter om våre yoga og pilates kurs, workshops, Gongbad, massasje / kroppsbehandlinger! Du kan melde deg av når som helst.

YogaHaven AS
© 2022 Yogahaven - Levert av Weinvent

Bli medlem

Få ubegrenset tilgang til alle klasser