Coaching

Om coaching

Coaching er et verktøy for personlig utvikling og ekspansjon, for bedre helse og finne dine ressurser. Gjennom samtale, øvelser el.l støtter og inspirerer din coach deg til å troppe opp i eget liv og stå sterkere i deg selv, slik at du kan få mer overskudd, glede og indre trygghet.

«Coaching er en metode for å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring.»
(SNL, Coaching)

Helse og livsstil handler om så mye mer enn bare fysisk aktivitet og kosthold, det handler vel så mye om vår mentale helse (tanker og følelser) og søvn. Hvordan velger du å leve og hvem ønsker du å være? Det kan være vanskelig å endre vaner, derfor er våre coacher her for å veilede og heie på deg.

Våre tilbud innen

coaching

Helse&Livsstilsveiledning og Mental trening med Hilde Land

Helse og livsstil handler om så mye mer enn bare fysisk aktivitet og kosthold, det handler vel så mye om vår mentale helse som søvn, tanker og følelser. Hvordan vi velger å leve og hvem vi ønsker å være. Det kan være vanskelig å endre vaner, derfor er jeg her for å veilede og heie på deg.

Coaching med Karine

Coaching med Karine  Coaching med Karine gir deg en dyp indre reise hvor du får anledning til å oppdage det