Kinesologi & Nevrotrening, Hjertets vei

Kinesologi & Nevrotrening, Hjertets vei

Hjertets vei

-behandling for deg som vil ha bedre livskvalitet og god helse.

 

Du drømmer om GLEDE, HARMONI, VALGFRIHET, SELVTILLIT OG GODT HUMØR

 

Med 9 års erfaring har jeg hjulpet mange klienter, både barn og voksne. Mitt hovedfokus som terapeut er å hjelpe klientene til bedre balanse i kroppen og til et bedre liv generelt. Mange av mine klienter kommer for å få hjelp med stress og negative tanker. Alle får et bedre liv med et klart hode og en bevisst holdning til å ta valg for seg selv. Kinesiologi er et fantastisk verktøy for å finne den underliggende årsaken til en utfordring. Å hjelpe andre til optimal restitusjonsevne for å oppnå best mulig livskvalitet, motiverer meg veldig.  Ved hjelp av kinesiologi kan du få hjelp til å balansere fysiske, mentale og emosjonelle utfordringer i din egen kropp. De gode VALGENE du gjør idag, påvirker deg og livskvaliteten din i dagene som kommer!

Behandlingen er aktiv og resultatorientert. I timen jobbes det med å fjerne stress: fysisk, mentalt og følelsesmessig. Det er ingen «pratetime», men en fysisk jobbe med «muskler-nervesystem- og hjernetrim-time». Under timen ligger klienten fullt påkledd og avslappet på en benk. Ved bruk av muskelrespons, gjerne via en arm eller et ben, tester kinesiologen hvor din utfordring er lokalisert. Deretter blir stresset frigjort med en fysisk, mental eller emosjonell korreksjon.

Jeg elsker å hjelpe kundene mine til å oppnå bedre livskvalitet og god helse. Opplev at GLEDEN og GODT HUMØR fyller hverdagen din!

HORMONENE hindrer deg
Hetetokter, hodepine, søvnproblemer, fordøyelsesproblemer, inkontinens og PMS er symptomer som påvirker livet ditt negativt?

SMERTER i kroppen
Trenger du hjelp til å finne den underliggende årsaken til symptomene dine?

STRESS styrer hverdagen din
Klarer du ikke å lytte til kroppen din og ta de rette valgene?

FRYKT hindrer deg
Din frykt er fastlåst og hindrer deg i naturlig utfoldelse?

Opplev gleden med å fjerne stresset og senke skuldrene.

 

 

Hva er din utfordring?

Klienter jobber med ulike temaer som:
Konsentrasjonsproblemer
Problemer med å ta valg
Lese- og skrivevansker
Eksamensstress
Ungdomsstress
Søvnproblemer
Energimangel
Nedstemthet
Pollenplager
Lav selvtilitt
Skolestress
Utbrenthet
Hetetokter
Engstelse
Dysleksi
Sorg
Uro

 

Målet med behandlingen er at du skal ha det:

BRA PÅ SKOLEN
med innlæring og hukommelse, fag, karakterer og eksamen.

BRA MED VENNER

BRA PÅ JOBBEN
med kollegaer, sjefer, arbeidsmengde og tid

BRA I PRIVATLIVET
med kjæresten, familien og barna dine.

ET GODT SELVBILDE

RO INNI DEG

 

 

For booking av time:

Hjertetsvei.no

 

Hentet fra dnkf.no:

HVA ER KINESIOLOGI?

Kinesiologi er en måte å gjenopprette grunnleggende god helse.

Ved hjelp av muskelresponsen åpnes det for tilgangen til dypereliggende informasjon  om temaet man jobber med og hva kroppen trenger for å komme i balanse.

 

HVEM HAR NYTTE AV KINESIOLOGI:

Kinesiologi som metode passer for alle, uansett alder, kjønn. Det er en behandlingsmetode som går inn på den enkeltes livserfaringer og hvordan det har formet livet og helsen.

Kinsiologi behandler ikke diagnoser, men årsaken til symptomene man opplever samt selve opplevelsen av å leve med  symptomene. Selv om disse tilsynelatende kan være like fra person til person og dermed danne en diagnose, er årsaken unik for den enkelte.  Arv,miljø, oppvekstvilkår, sosialt liv, familieforhold, kosthold, aktivitetsnivå og livskvalitet er alle temaer som er med på å forme helsetilstanden.

Kroppen har en selvhelbredende evne som svekkes dersom en eller flere av disse faktorene skaper indre stress. Hvis noe hindrer deg i å leve det livet du ønsker,kan det være dine stressfaktorer.

 

HVA GJØR EN KINESIOLOG?

En kinesiolog tar utgangspunkt i klientens utfordringer og tester musklenes respons for å finne de underliggende årsakene.

 

Noen av de som oppsøker kinesiologi har utfordringer som:

 • muskelsmerter
 • andre smerter
 • intoleranser/ sensitivitet
 • undervekt,
 • overvekt
 • lærevansker
 • konsentrasjonsproblemer
 • tristhet
 • frykt/ engstelse
 • andre emosjonelle utfordringer
 • stress
 • utbrentehet
 • utmattelse
 • lavt energinivå
 • hodepine
 • dårlige vaner
 • hormonubalanser
 • avhengighet
 • forventningspress
 • synsforsyrrelser f.eks samsyn og andre utfordringer.

 

Mange bruker også kinesiologi forebyggende f.eks til:

 • å nå sine mål
 • føle seg hel, ta valg
 • komme seg videre i livet
 • forbedre prestasjoner f.eks i idrett
 • få mer glede i livet
 • rydde i reaksjonsmønstre.

 

Kinesiologi brukes til å gjenopprette balansen mellom det fysiske, mentale og emosjonelle. Alt henger sammen.
En person som kom til behandling hadde en fysisk utfordring; stiv nakke. Dette påvirket også personens mentale helse, fordi det var slitsom og smertefullt. I tillegg var personen veldig bekymret fordi det var blitt vanskelig å jobbe. I kinesiologi er derfor alle deler av kropp og sinn like viktig.
Gjennom ulike teknikker bearbeides stress slik at blokkeringer forsvinner. Når ”veien er ryddet” kan man lettere komme i balanse og nå sine mål.
Mange erfarer at kinesiologi er en god metode fordi man selv velger hvor mye man vil snakke.

Kinesiologi er en metode som kan brukes på ulike måter.

 

Tekst fra behandler.no:

Kinesiologi kommer fra det greske ordet kenisis, som betyr bevegelse – læren om bevegelse. Metoden ble først utviklet i USA på bakgrunn av vestlige lands kunnskap og de orientalske prinsippene om energiflyt.

Ved hjelp av muskeltesting, også kalt muskelmonitoring, tester en kinesiolog ut på hvilke områder klienten har blokkeringer, enten det gjelder det fysiske, mentale, ernæringsmessige eller kjemiske. Teorien er at energien flyter fritt gjennom meridianbanene dvs. energibaner i kroppen, når vi er i balanse og friske. Er man i ubalanse kan det bety at energien er blokkerte i en eller flere meridianer.

Ifølge metoden står hver muskelgruppe i forbindelse med forskjellige deler av kroppen, dvs. organene, fordøyelsessystemet, kjertlene, knoklene, og sirkulasjonssystemet.


Retninger innen kinesiologi

Det finnes ulike retninger eller spesialområder innen kinesiologi, som har blitt utviklet med tiden. Felles for de nyere retningene er at muskeltesten ligger til grunn.

 • TFH, Touch For Health
  Touch For Health er et system laget for hjemmebruk og inneholder basis teknikker for å styrke sin egen helse på daglig basis. Disse selvhjelpsmetodene danner grunnlaget profesjonell kinesiologi. Systemet ble utviklet av kiropraktor og kinesiolog John F. Thie, USA på 60-tallet.
 • Three in one concepts (Pedagogisk kinesiologi)
  Hovedfokus er lese- og skrivevanskeligheter, innlæring og emosjonelt stress. Metoden har fokus på stressfaktorer, som f.eks. dysleksi, frykt osv. som begrenser en fra å gjøre det man ønsker. Systemet går også under navnet “Pedagogisk kinesiologi”, et navn som først ble brukt i Danmark. Metoden er utvilet av Gordon Strokes og Daniel Whiteside, USA.
 • One Brain
  One Brain systemet eller ”The One Brain system”, er en videreutvikling fra Three In One Concepts. Metoden kalles One Brain fordi den jobber med høyre og venstre hjernehalvdel som ikke kommuniserer. (Se også Three in one consepts).
 • ICPKP, International College of Professional Kinesiology Practice
  Metoden er tidligere kjent som PKP, Professional Kinesiology Practice. Denne retningen underviser i selvutvikling og spirituell utvikling i tillegg til kinesiologi teknikker. Utviklet av Joan og Bruce Dewe, New Zealand.
 • NICE – Neural Integration Control & Enhancement
  NICE jobber med nervesystemet og inkluderer kraniosakralterapi, akupunktur, homeopati i behandling. Uviklet av Dr. Carl Fererry, Australia. Modellen er stadig i utvikling.
 • Hyperton-X
  Metoden fokuserer på muskelbruk for idrettsutøvere og hvordan vi kan bruke muskelene på en måte som gjør at kroppen blir fleksibel og avslappet. Metoden er utviklet av muskelterapeut og kinesiolog Frank Mahoney, USA.
 • Kinergetics
  Et kreativt kinesiologi system som arbeider med kroppens energifelt og bruker kun healing i behandlingen. Utviklet av Philip Rafferty, Australia.
 • Reset
  RESET – Rafferty Energy System of Easing the Temporomandibular joint, er en manuell metode som kan brukes for å frigjøre kjeveleddet. Stramme kjevemuskler vil som regel påvirke muskulaturen i resten av kroppen. Enkle øvelser gjør at kjeven slapper av. Utviklet av Philip Rafferty, Australia.
 • Behavioural Kinesiology
  Basert på Applied Kinesiology, Anvendt kinesiologi, (utviklet av George Goodhart, se ovenfor), med spesiell fokus på kjertlen thymus og hvordan denne reguler en persons psykiske energi. Metoden undersøker effekten av stimuli kroppen får for å komme til en ny forståelse av kroppens energisystem. Utviklet av John Diamond, USA.
 • Educational Kinesiology – Edu-K
  Læring ved bevegelse – metoden underviser i bestemte bevegelser som kan forbedre hjernekapasiteten og få oss til å lære mer effetkivt. Metoden har blitt utviklet av Dr. Paul E. Dennison, USA, som er spesialist i læring.
 • Blueprint
  Retninger jobber med å balansere hjernefunksjoner og evnen til bla. restitusjon, fantasi, innlæring og hukommelse. Henikten er å kvitte seg med nedarvet uønsket bagasje og finne frem til genuint egne egenskaper. Metoden er tviklet av Andrew Verity, Australia.

Historikk

Kinesiolgien ble utviklet som system på 1960 tallet av kiropraktoren George Goodheart (1918-2008). Han oppdaget at han kunne finne blokkeringer i meridiansystemet ved å teste musklenes styrke og utviklet muskeltester som gjorde det mulig å få informasjon om kroppens helsetilstand. Dette systemet, også kalt Applied Kinesiology eller Anvendt kinesiologi, brukes for å kartlegge og korrigere ubalanse i kroppen.

Forut for dette kjenner man også til bruk av muskeltesting. Den ortopediske kirurgen Robert W. Lowett (1859-1924) brukte muskeltesting for å lokalisere nerveskader i forbindelse med polio på begynnelsen av 1900 tallet. Hans arbeid ble videreutviklet av Henry og Florence Kendall som også jobbet med polio. Deres verk ”Muscle testing and functioning” ble publisert i 1949 og muskeltesting ble en ny vitenskapelig gren av Akademisk Kinesiologi, som er en dybdeanalyse av de eksakte bevegelser av muskler og måten musklene beveger leddene.

Med tiden har det blitt utviklet ulike retnninger tilpasset forskjellige bruksområdet, (se avsnittet Beskrivelse av metoden).

 

Hvilke problem hjelpes

Kinesiologen stiller ikke diagnose, men ser etter ubalanser som skaper blokkeringer i energisystemet. Kinesiologi balanserer energisystemet for å bedre klientens livskvalitet på fysiske, mentale og emosjonelle områder.

Der er forskjellige årsaker til at energi kan blokkeres. Det kan være av fysisk, psykisk, emosjonell, ernæringsmessig eller kjemisk art eller det kan være knyttet til vårt nevrologiske elektriske system.

Gjennom kinesiologi kan blodsirkulasjon, lymfesirkulasjon, akupunkturpunkter, nervesystemet, og pust påvirkes.

Kinesiologi kan brukes i arbeidet med:

 • Fysiske og psykiske plager og problemer
 • Emosjonelle spenninger og stress
 • Læringsproblemer, mv.

Kinesiologi kan også brukes i forebyggende helsearbeid.

 

Hva skjer hos behandler

Den første timen hos kinesiologen begynner med at behandler stiller spørsmål om helse og livsstil for å danne seg et bilde av klienten og mulige årsaker til problemet.

Timen foregår liggende på en behandlingsbenk eller sittende. Behandleren trykker på muskler for å undersøker muskelens evne til å opprettholde motstand.

Muskelen som testes står i forbindelse med et punkt på kroppen som samtidig berøres. Hvis muskelen ved testen gir etter er det en indikasjon på ubalanse. En annen måte å teste på, f.eks. i forbindelse med allergi er å plassere akuell mat i munnen eller i hånden på klienten mens musklene testes for å se om de har blitt svakere eller sterkere. Ifølge teorien inntreffer det endringer i energistrømmen når en person kommer i kontakt med noe vedkommende reagerer allergisk på.

Behandler merker seg alle svakheter og ubalanser som testene viser og korrigerer problemene i prioritert rekkefølge. Behandling kan variere etter hvilke metoder innen kinesiologi behandleren praktiserer og hva problemet er. Ubalanser kan f.eks. rettes opp ved at behandleren masserer spesifikke reflekspunkter eller ved trykk på akpunktur/akupressur punkter.

 

Antall behandlinger

Mange føler seg bedre etter den første timen, men de fleste trenger flere behandlinger. Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. Dersom bedring uteblir etter tre til seks behandlinger kan det være at denne behandlingsmetoden ikke er den rette.

 

Bivirkninger

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Punktene som det trykkes på i behandling kan i enkelte tilfeller kjennes litt ømme.

 

Forskning

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

 

Double-blind Study on Materials Testing with Applied Kinesiology, PubMed 2005

 

Lov og rettigheter

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Kinesiolog er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

 

Behandler

Gunhild Skrivervik

Gunhild Skrivervik er Sertifisert Kinesiolog og jobber som Kinesiolog og Nevrotrener. Hun er godkjent av Den Norske Kinesiologiforening (DNKF) og er registrert i registeret for utøvere av alternative behandling (BRREG.no). Hun er også medlem av styret i DNKF. Min utdannelse har jeg i hovedsak gjennomført hos Institutt for kinesiologi i Oslo, men jeg har også fulgt studieenheter i Bergen, Grimstad og København. Jeg har fulgt studieenheter innen 3 in 1, Hjernen-serien inklusive dyslexia, nevrotrening og Tuch for Helth (TFH). Jeg har også erfaring fra stilling som økonom og et aktivt liv som mor til tre barn. Dette gir meg en referanseramme, som er svært nyttig i mitt arbeid med klienter i alle aldere.

Flere behandlinger innen

massasje og terapi
Massasje ved skade - YogaHaven

Massasje ved skade

Behandlingen bruker myofascial release teknikker kombinert med diverse dypvevs teknikker, nevromuskulær terapi, og tøying.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Få inspirasjon, tilbud og nyheter om våre yoga og pilates kurs, workshops, Gongbad, massasje / kroppsbehandlinger! Du kan melde deg av når som helst.
YogaHaven AS